Oljefilter-Zodiac. 2017 to present Milwaukee Eight Touring & Trike, 2018 to present Milwaukee Eight Softail (OEM 62700296, 62700297)
Oljefilter-Zodiac. 2017 to present Milwaukee Eight Touring & Trike, 2018 to present Milwaukee Eight Softail (OEM 62700296, 62700297)

C&G Motorcycles AS

Oljefilter-Zodiac. 2017 to present Milwaukee Eight Touring & Trike, 2018 to present Milwaukee Eight Softail (OEM 62700296, 62700297)

250,00 kr

Oljefilter til HD M( motorene.

Black or chrome filter, stock 5 Micron

2017 to present Milwaukee Eight Touring & Trike, 2018 to present Milwaukee Eight Softail (OEM 62700296, 62700297)